Hayvan Hakları İzleme Merkezi, Türkiye’de ilk defa, hayvan hakları ihlâllerinin tür ayırt etmeksizin derlenmesi, arşivlendirilmesi, izlenmesi ve raporlandırılması için, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) tarafından yürütülen bir sivil toplum çalışmasıdır. Hayvan refahını reddeden, hayvan özgürlüğünü savunan HAKİM, Türkiye’de ve dünyada, hayvanları ilgilendiren gelişmeleri takip eder ve hayvan haklarının gelişmesi, gözetilmesi için mücadele eder.

Hayvan Hakları İzleme Merkezi ve Komitesi (HAKİM), Çocuklar İçin Hemen Şimdi Barış Girişimi ve Barış Bloku bileşenidir.

 

International Animal Rights Conference 2017 in Luxembourg